news

This page is currently under construction

Oświadczenie

W związku z zapytaniami o szczegóły udziału Szymona Majewskiego w reklamie banku PKO BP, informujemy, iż jako strona kontraktu jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i nie udzielamy żadnych danych, jednocześnie dementując dotychczasowe medialne spekulacje na ten temat.

Autor: Wioletta Górniak (Impresariat Artystyczny) - menedżer